oyuntabanlıÖśrenmeileyAratıcılığınSınırlarınızorla

MINECRAFT:教爱游戏官网登陆育版DünyaÇapındaEğitimidönüştürüyor

MINECRAFT:教爱游戏官网登陆育版Nedi̇r?

BüyüleyiCiBirdijitaldünyadayaratıcılık,i b becerisiniÖnlançıkaranoyuntabanlıbirÖğrenmeplationudur.115'tenfazlaülkeneeğitimcilet,müfredatlarınınbirparçasıolarak minecraft:教育indion'ıkullanıyor!爱游戏官网登陆

沉浸性词干学习

Kapsayıcısteweğitimi

Öğrcilmer,Proje Temelli DerslerleIşbirliği,yaratıcı问题çzmeve dijitalvatandaşlıkgibi 21.yüzyılaÖzgükriitikbeceriler ediniyorlar。

教室友好功能

sınıfortamınauygunÖzellikler

Bir DiziEõitimveoyunÖzelliğiile derskonularınınha​​yatbulduğuminecraft:教育版,sını爱游戏官网登陆fyönetimivesüreçdeğerlendirmekonularındadiseğitimcileredistek oluyor。

创造力和创新

Yaratıcılıkveyenilik.

MINECRAFT:教爱游戏官网登陆育版,Bilgisayar Biliminden KarmaGerçeklićeKadarBirçokKonudaKeşif,HikâyeAnlatımıveidjitalÖğrenmeİsısısızfırsatsunuyor。

GüncelKal.

MINECRAFT:教爱游戏官网登陆育版HaberBültenineKaydolun。Gelen KutunuzdakiIçeriklereSaygıGösterecežimizeSözVeriyoruz。